fbpx

Integritetspolicy

9 / 100

Policy avseende integritet och marknadsföring

 1. Allmänt
  1.1

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Designsquare, org. nr 1983120117979, Uppsala , e-post: info@designsquare.se, (”Designsquare”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.2 Integritetspolicyn gäller Designsquares behandling av personuppgifter som samlas in vid användning av vår webbplats.

1.3 Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR).

 1. Personuppgiftsansvarig
  2.1 Designsquare är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.2 Personuppgiftsbiträde
Webbplatsen är producerad av webbyrån Designsquare (www.designsquare.se) som hostar webbplatsen på sina servrar i Sverige. Personuppgiftsbiträdet äger ej rätt att behandla personuppgifter annat än för att säkerställa tjänsten som Personuppgiftsansvarige anlitat dem till.

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?
  3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Designsquare samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du använder dig av kontaktformulären på vår webbplats.

3.3 När du fyller i att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev så behandlar vi dina personuppgifter.

3.4 Skickar du en förfrågan till oss behandlar vi dina personuppgifter.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
  4.1 För dig som besöker vår webbplats
  De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av besökare av vår webbplats är:

IP-adress och information om din användning av Designsquares webbplats.
4.2 För dig som fyller i kontaktformulär
De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som använder kontaktformulären på vår webbplats är:

Namn
Företag
E-post
Telefonnummer
Ditt meddelande
4.3 För dig som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev
De personuppgifter Designsquare samlar in och behandlar om dig när du fyller i på vår webbplats att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev är:

Namn
E-post
4.4 För dig som skickar en förfrågan till oss
De personuppgifter Designsquare samlar in och behandlar om dig när du skickar oss en förfrågan är:

Namn
Företag
E-post
Telefonnummer

 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
  5.1 För dig som besöker vår webbplats
  Designsquare behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. För dig som besöker vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

Få en bild av hur du som besökare använder webbplatsen.
5.2 För dig som fyller i kontaktformulär
Designsquare behandlar personuppgifter för dig som fyller i kontaktformulär i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom tillhandahållande av support.
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Designsquares varor och tjänster.
Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
5.3 För dig som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi behandlar dig som fyller i din e-postadress på vår webbplats personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund.
Lämna information och rikta marknadsföring per e-post.
Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
Möjliggöra personliga inbjudningar via e-post.
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
5.4 För dig som skickar en förfrågan till oss via vår webbplats
Designsquare behandlar personuppgifter för dig som skickar en förfrågan till oss i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom tillhandahållande av support.
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

 1. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
  6.1 Designsquare baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi uppgifter om dig som kund, ditt beteende på vår webbplats, din interaktion med Designsquare samt ditt intresse av våra tjänster.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka e-post till dig om våra tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på statistik från e-postutskick. Designsquare behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en int